Vzdělání

2001 - 2005

2005 - 2008

2009                  

2009 - 2011

Střední zdravotnická škola Ruská 91, obor Všeobecná sestra

1.LF UK v Praze, obor Specializace ve zdravotnictví, Fyzioterapie

Registrace

FTVS UK v Praze,  navazující magisterské studium Fyzioterapie

Praxe

2008

2008 - 2009

2010 - 2011

2017

VŠTJ Medicina Praha

FN Motol, lůžková část odd. ARO

Rehabilitace V Podluží, Margita Černá

Rehabilitace Budějovická

Kurzy

2006

2010

2011

2014

2016

2016-2017

Masér pro sportovní a rekondiční masáže

Komplexní terapie krční páteře

Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové

Instruktor Nordic walking

Senzomotoricka stabilizace

Spirální stabilizace část  1., 2. výhřezy krční, hrudní a bederní páteře